Vážené pani učiteľky, páni učitelia,

ponuku lyžiarskych výcvikov pre Vašich žiakov na sezónu 2019/2020 v súčasnosti pripravujeme.